Team Def Method

Ben Gross

Ben Gross

Senior Software Engineer

LinkedIn
James Duffy

James Duffy

Senior Software Engineer

LinkedIn
Joe Leo

Joe Leo

CEO

LinkedIn
Jonathan Ellington

Jonathan Ellington

Senior Software Engineer

LinkedIn
Keith Hickman-Perfetti

Keith Hickman-Perfetti

Senior Software Engineer

LinkedIn
Mark Simpson

Mark Simpson

Staff Software Engineer

LinkedIn
Merizyah Poonawala

Merizyah Poonawala

Senior Product Manager

LinkedIn
Michael Deertz

Michael Deertz

Senior Software Engineer

LinkedIn
Steve Brudz

Steve Brudz

Principal Software Engineer

LinkedIn
Stephen Petrina

Stephen Petrina

Senior Software Engineer

LinkedIn
Taitum Ridgway

Taitum Ridgway

Senior Product Manager

LinkedIn